Dit is de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2022-2023

Alle scholen in Vlaanderen moeten, vooraleer ze starten met inschrijven, hun
capaciteit bepalen. Ook wij moeten aangeven hoeveel leerlingen we maximaal in
onze school kunnen inschrijven. We bepalen onze capaciteit voor het lager onderwijs
per leerjaar en zorgen daarbij dat de leerlingen onder de beste materiële
omstandigheden les kunnen krijgen en dat wij op een pedagogisch-didactisch
verantwoorde manier ons pedagogisch project kunnen waarmaken.

Voor het kleuteronderwijs is er geen inschrijvingsstop. Op deze manier willen we
alle kinderen die in Jabbeke wonen de kans geven om bij ons naar school te komen.
Want wie van in de kleuterschool is ingeschreven heeft automatisch voorrang in de
lagere school. Zij hoeven dan ook niet te ‘her-inschrijven’ voor de lagere school.

Kinderen van personeelsleden en kinderen die reeds een broer of zus hebben op onze
school krijgen voorrang op alle nieuwe kinderen en kunnen inschrijven vanaf dinsdag
1 maart 2022, om 9.00u.

Voor het schooljaar2022-2023 bepalen we volgende capaciteiten. We geven telkens
aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn vanaf maandag 1 maart 2022 per
leerjaar, deze aantallen worden verdeeld over verschillende leergroepen per leerjaar.

Deze lijst wordt telkens aangepast bij nieuwe inschrijvingen.

• Leergroep 1 capaciteit 39 leerlingen: 8 plaatsen vrij Sinds 7 juli '22: nog 4 plaatsen vrij
• Leergroep 2 capaciteit 48 leerlingen: 8 plaatsen vrij Sinds 7 december ‘22: nog 4 plaatsen vrij
• Leergroep 3 capaciteit 34 leerlingen: 6 plaatsen vrij Sinds 29 augustus ‘22: volzet
• Leergroep 4 capaciteit 62 leerlingen: 3 plaatsen vrij Sinds 29 augustus ‘22: volzet
• Leergroep 5 capaciteit 59 leerlingen 4 plaatsen vrij Sinds 7 december  '22: volzet
• Leergroep 6 capaciteit 58 leerlingen 4 plaatsen vrij Sinds 5 mei '22: nog 3 plaatsen vrij

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023 kan vanaf maandag 14 maart 2022 om 8u30
voor alle leerlingen die GEEN broers of zussen hebben in onze school of geen kind
van een personeelslid zijn.

Kinderen waarvan we de inschrijving niet kunnen realiseren omdat onze capaciteit
bereikt is krijgen een weigeringsdocument met daarop de plaats die ze innemen op de
wachtlijst komen. We contacteren hen zodra er plaats vrij komt.