We willen voor onze kinderen, ons Klimtorenteam en alle betrokkenen van onze school een "warm nest" zijn. Een warm nest zorgt voor geborgenheid, welbevinden, betrokkenheid...
Voorwaarden om op een positieve manier te kunnen ontwikkelen.
Voorwaarden tot het doorlopen van een gelukkige schoolloopbaan.
Voorwaarden tot leren.

Daarom biedt ons Klimtorenteam een brede waaier van zorg aan, zo goed als mogelijk op maat van elk kind, met respect voor iedereen zijn of haar manier van zijn.

Herhaling

Voor sommige kinderen is er nood aan wat meer herhaling, een concretere uitleg, dat kan.
(De lees- en rekentrein, de zorgklas, differentiatie in de klas, ...)

Hulpmiddelen

Voor sommige kinderen zijn er aangepaste "trucjes" nodig, hulpmiddelen bij het leren, dat kan.
(Sticordimaatregelen, aangepast huiswerk, een aangepaste leerlijn, ...)

Uitdaging

Voor sommige kinderen gaat het leren nu eenmaal heel gemakkelijk, is er nood aan extra verdieping, extra leren verwerken van moeilijkere leerstof, dat kan.
(Ander werk, de vlinderklas, de mini-zonnebloemklas, de zonnebloemklas, ons samenwerkingsverband met vzw Excentra en prof. Tessa Kieboom)

Emotioneel

Voor sommige kinderen is er nood aan een extra babbel, een knuffel, een luisterend oor, voor welk probleem dan ook, dat kan.
(Een gesprekje met de klastitularis, de zorg-coördinator, het zorgteam, de directeur, ons KiVa-project, ...)

Ons lijstje groeit steeds aan, naar gelang de noden en de ideeën van alle betrokkenen en dankzij het enthousiasme van ons team.