De eindverantwoordelijkheid van de vzw VBS De Klimtoren wordt gedragen door de raad van bestuur.

De leden

  • Willy Van Houcke (Voorzitter)
  • Jan Carbonez
  • Karlos Dewagtere
  • Chris Eecloo
  • Veerle De Vos
  • Heidi Vanhaverbeke
  • Rebekka Buyse