Werkgroep Gelijke kansen

Beste Ouders,

Anno 2020 heeft niet iedereen gelijke middelen om de kinderen alle mogelijke kansen te geven. Ook in onze school is dit zo…
Voor sommige ouders is het moeilijk om schoolrekeningen te betalen (maaltijden, uitstappen, …) of zelfs voldoende kledij of schoolbenodigdheden te voorzien.

Maar binnen onze Klimtorenvisie lijkt het ons een mooie gedachte om ELKAAR te helpen, solidair te zijn met elkaar. Ouders die omwille van omstandigheden meer financiële ruimte hebben zouden ouders kunnen helpen die dit niet hebben. In alle ANONIMITEIT.

Daarom dachten we eraan een werkgroep gelijke kansen op te richten. Graag willen we vanuit deze werkgroep initiatieven uitwerken die meer KANSEN geven aan ouders en kinderen en tegelijkertijd inzetten op duurzaamheid in onze maatschappij, kinderen betrokken maken bij de opwarming van de aarde, verspilling in onze maatschappij enz.

Een eerste initiatief is het inzamelen van winterjassen, sjaals, mutsen en handschoenen voor kinderen.

Vanaf Woensdag 4 december mag je winterjassen binnenbrengen op het secretariaat van de school. Juf Carla en mama Wendy zullen deze dan sorteren en tijdens de warmste week, op woensdag 18 december tussen 10u30 en 12u en donderdag 19 december tussen 15u en 17u kunnen alle ouders die dit wensen jassen komen aankopen tegen een prijs van € 5 à €15, sjaals, handschoenen en mutsen tussen € 1 en € 2.

Deze opbrengst gaat integraal naar de kanskas. Hoe meer ouders een jas komen kopen, hoe meer we inzetten op een duurzamer milieu!

We voorzien ook een rekeningnummer: BE07 3631 1206 6766 waarop ouders een gift kunnen doen (factuur is mogelijk voor fiscale aftrekbaarheid) die de werkgroep gelijke kansen, kan inzetten om andere ouders te helpen.

Met deze middelen kunnen we ouders die een aanvraag indienen (via een document dat we later onder alle ouders verspreiden en op de website plaatsen om af te kunnen drukken) helpen in een gedeeltelijke tegemoetkoming van een warme maaltijd, schooluitstap of andere behoeften die met school te maken hebben. Deze aanvraag kan ingediend worden in de voorziene brievenbussen ‘kanskas’ die buiten aan de school zullen hangen. De werkgroep gelijke kansen zal elke aanvraag beoordelen.

Hoe kan u helpen:

- steun ons en doe een gift op rekeningnummer: ‘kanskas’: BE07 3631 1206 6766
- Breng winterjassen, mutsen, sjaals, handschoenen - in goede staat- binnen op het secretariaat.
- Kom jassen, sjaals mutsen, handschoenen aan democratische prijs kopen op 18 of 19 december Hulp nodig? Mail naar kanskas@klimtoren.be

Wie behoort tot de werkgroep ‘gelijke kansen’ en heeft zicht op de rekeningen en aanvragen:
Juf Carla, Juf Veerle Poppe, mama Wendy Van Tiggel, mama Mieke Van Poucke en Rebekka Buyse Al wie tot deze werkgroep behoort zorgt ten alle tijde voor discretie.

We hopen op uw massale steun, op welke manier dan ook, het zal er onze Klimtoren nog mooier op maken!

Hartelijke groeten,
Rebekka Buyse Directeur