KiVa

Wij zijn een KIVA-school en zeggen 'neen' tegen pesten.

Met ons Kivaproject (KIVA = Fins voor FIJN) zetten we in op preventieve lessen in alle klassen, van in de kleuterschool.

We nemen ook elke melding van een kind dat zich niet goed voelt ernstig en hanteren de KIVA-aanpak om hiermee aan de slag te gaan.